Попълване на онлайн форми

Това е страницата на Комисия за финансов надзор за онлайн попълване на форми, за които, при правилно попълване и подаване, ще получите входящ номер.

Искане за вписване на застрахователен брокер

Форма за регистрация на застрахователен брокер, в съответствие с Наредба № 67 от 04.07.2019 г. за реда за регистрация на застрахователни посредници.

Към формата за юридическо лице Към формата за едноличен търговец

Искане за вписване на застрахователен агент

Форма за регистрация на застрахователен агент, в съответствие с Наредба № 67 от 04.07.2019 г. за реда за регистрация на застрахователни посредници по електронен път

Към формата за юридическо лице Към формата за едноличен търговец Към формата за физическо лице

Жалба/Сигнал

С тази форма можете да подадете жалба или сигнал срещу поднадзорно лице на Комисията за финансов надзор.

Към формата

Иновационен център

Тук може да подадете онлайн искане за обсъждане на Вашия проект до Иновационния ни център.

Към формата

Анкета

От особена важност за развитието на проекта е получаването на обратната връзка от взелите участие дружества. В настоящата анкета Ви молим да дадете своята оценка за ефективността на полученото от Вас съдействие в рамките нашия Иновационен център (Innovation hub) след приключване на участието Ви.

Към формата

ЗПМФЗПИ

On-line форма за подаване на сигнал за пазарни злоупотреби и нарушаване на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Към формата