Иновационен център

Innovation Hub

Тук може да подадете онлайн искане за обсъждане на Вашия проект до Иновационния ни център.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ

Поднадзорно на КФН лице: *ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

(Описание на иновацията. Какви иновативни продукти и услуги в небанковия финансов сектор бихте желали да предоставяте, които са регулирани от Комисията за финансов надзор?)


ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА

- Постигане на финансова стабилност на небанковия финансов сектор;
- Осигуряване лесен и бърз достъп до услуги в небанковия финансов сектор;
- Намаляване разходите за потребителите на небанкови финансови услуги;
- Защита правата на потребителите на небанкови финансови услуги;
- Изпълнение на други цели на КФН.
ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

КОМЕНТАРИ

(В това число теми, които желаете да бъдат обсъдени.)

В случай че разполагате с документи, удостоверяващи изложената от Вас информация, моля да ги прикачите към заявлението:

Избери файл

Апликационната форма може да бъде подадена и на място в дирекция „Деловодство и административно обслужване“ в КФН.