АНКЕТА

От особена важност за развитието на проекта е получаването на обратната връзка от взелите участие дружества. В настоящата анкета Ви молим да дадете своята оценка за ефективността на полученото от Вас съдействие в рамките нашия Иновационен център (Innovation hub) след приключване на участието Ви.

ЖАЛБА

* задължителни полета

Получихте ли търсеното от Вас съдействие в рамките на участието Ви в настоящия Innovation hub? *

Моля, изберете една от следните опции:Как бихте оценили полученото съдействие? *

Моля, изберете една от следните опции:Бихте ли взели участие в бъдещи проекти, организирани от КФН, които са насочени към финансовите иновации? *
Апликационната форма може да бъде подадена и на място в дирекция „Деловодство и административно обслужване“ в КФН.