Комисия за финансов надзор

Помощ при попълване на онлайн форми

Това е страницата на Комисия за финансов надзор за онлайн попълване на форми, за които при правилно попълване и подаване ще получите входящ номер от деловодната система на Комисия за финансов надзор.

Трябва да попълните данните във формата, която желаете да подадете.

Задължителни са полетата, отбелязани със звездичка.

Там, където е указано, може да се попълва повече от един ред.

 

За формите:

  • Искане за вписване на застрахователен брокер
  • Искане за вписване на застрахователен агент
  • Иновационен център
  • Анкета

Системата ще ви генерира .pdf, като този .pdf трябва да бъде подписан с КЕП от упълномощеното лице и да бъде подаден обратно в системата или чрез линка, който ще получите по имейл. След коректно подаване на подписан с КЕП от упълномощеното лице .pdf системата ще ви регистрира и ще Ви издаде входящ номер.

 

За формите:

  • Жалба / Сигнал
  • ЗПМФЗПИ

системата ще ви регистрира и ще Ви издаде входящ номер, без да е необходимо да подписвате с КЕП.