ЗПМФЗПИ

FormZpmfzpiAccent

1. Информация за подателя на сигнала

* required fields

2. Информация за нарушението, за което се подава сигнал

2.1 Вид на нарушението, за което се подава сигнал *


FormZpmfzpi[isins]

ISIN

FormZpmfzpi[issuers]

Наименование

LEI

FormZpmfzpi[violation_places]

Наименование

MIC

FormZpmfzpi[against_persons]

Номер по ред

Качество, в което лицето е извършило нарушението

Юридическо лице (да/не)

Имена за физическо лице/ наименование за юридическо лице

Идентификационен номер (например LEI, ЕИК за юридическо лице или No на лична карта за физическо лице)

Вид на идентификацинния номер

0

2.7 Прикачи документ

Select file